Karen-Marie Wedel-Lander

Undervisning og workshop

Jeg underviser både 1-1 f.eks. individuel undervisning af aspiranter til optagelsesprøverne på teaterskolerne og i store grupper. Jeg underviser i drama – og tilbyder de workshops, som I kan klikke jer ind på ovenfor.

Jeg har erfaring med at undervise folk mellem 0 og 77. Jeg holder også gerne interaktive temaforedrag f.eks. for pædagoger til inspiration og udbygning af muligheder i daginstitutionshverdagen. F.eks: Udvikling af rytmikken i institutionen, skoleparathed, gruppesamarbejde…

Jeg elsker at dele ud og give videre af de kompetencer, jeg har samlet gennem årene, og se koncentrationen, glæden og kreativiteten brede sig i rummet.

Mine workshops kan bruges i mange sammenhænge.

Mobning er en vane, det tager tid at ændre

Mine workshops har et anti-mobbe element indbygget. Man ikke kan lave mine gruppeøvelser, som inkluderer intens ”lytning med både øre og krop”, uden at have/få respekt for ens samarbejdspartner(e). Lad mig vide, hvis anti-mobning er det fokus, I ønsker workshoppen skal have. Mennesker, der lytter sammen – holder sammen.
Den blanding af viden, arbejdsredskaber, læring og research, jeg har akkumuleret gennem mange år indenfor både de pædagogiske, musiske, og sceniske fag, har dannet grundlaget for udviklingen af mine egne øvelser/lege/komponenter, og jeg nyder at dele det hele med jer andre.

Uddybning af et af mine arbejdsredskaber

”Lytning med både øre og krop”: For workshops med børn, kalder jeg disse øvelser ”Tegn en lyd – lege”. Det er en paraply af lege og opmærksomhedsøvelser. Det lyder måske lidt psykedelisk og hippieagtigt, men er funderet på forskning: At sammenkæde forskellige oplevelser af lytten – med øre og krop – stimulerer nervebaner og hjerneceller til at samarbejde bedre og hurtigere, og skaber større innovation og kreativitet både i individet og i den samlede gruppe. Knyt så dertil samarbejde og stemmearbejde, så styrker legene oven i købet gruppedynamikken, og har skoleparatheds– og sprogstimulerings gavn.
Jeg har oplevet sprogligt usikre børn blomstre og få selvtillid, oplevet generte og angste børn og unge lege med og tage ansvar. Og pludselig turde stille sig frem og sige deres egne ord i en forsamling. Jeg har oplevet glæden ved, at eleverne opdagede sproget sammen og fik den forståelse, vi gerne vil have, de får, af; Ja, sproget og stemmen er vores til at lege med og give udtryk for lige, hvad vi vil.

Alle skulle skifte køn – bare en dag i livet

Ud over mine Min Stemme er Sjov, Tros-workshops og kor-workshoppen – laver jeg også Drag King workshops.
Det gør jeg med en baggrund i Drag King verdenen.
Det fik jeg en masse viden og sjov ud af. Alle skulle skifte køn – bare en dag i livet.
Hvis I både er mænd og kvinder i gruppen, vil jeg opdele jer efter køn.
– Både for seriøsitetens skyld (det er sjovt nok endda), og fordi mit udgangspunkt vil være forskelligt for mænd og kvinder: For kvinder vil det være en decideret Drag King workshop, som beskrevet i workshoppen (klik på billedet ovenfor).
Mens med mændene vil jeg arbejde med deres feminine kropsintelligens og indre bløde kompetencer. Her vil jeg ikke arbejde med klicheen på en Drag Queen.